VOLONTERSKI CENTAR VELIKA GORICA

Uključi se u svijet volonterstva!

KONTAKT

Udruga "Ti si ok"

Hits: 214
Udruga

Udruga „TI SI OK“, ima za cilj pružanje psiho-socijalno-pedagoške pomoći djeci i mladima sa smetnjama i poremećajem u ponašanju,  osmišljavanjem  programa i aktivnosti neformalne edukacije, sa svrhom unapređenja kvalitete življenja, kao i unapređenja kvalitete života društvene zajednice u cjelini.

Udruga puno toga radi kroz volonterski rad čiji udio broji oko 20 volontera s 2500 sati rada za potrebe udurge. Između ostalog, provodili su i humanitarnu akciju za djecu grada Velika Gorica i Vukovara. Udruga je u suradnji s tiskarom Grafika-Grafoprint dobila od iste veću količinu puzzli, a koje smo poklonili Centru za scoc. rad Velika Gorica i Crvenom križu koji su poklone podjelili djeci za blagdane.

Dio igara su naši volonteri slagali i pakirali za OŠ B.Zadro Vukovar. Pokloni za djecu otišli su autobusom školske djece OŠ SLAVKO KOLARA, Kravarsko a koji su išla u Vukovara na nastavu u Memorijalni centar. Škola se uključila u akciju  na način da su preuzeli donaciju i istu predali ravnateljici OŠ Z.Blago, Anici Špoljarić koja jepodjelila djeci Vukovara.

Ako nam se želite pridružiti i pomoći nam u našem radu, javite se!

Rate this article ( 2 Votes ) )

Related Articles